DVOSEDEŽNICA LOM - SMUČIŠČE MACESNOVEC (GIRAK)


Na dvosedežnici Lom (F2S - Girak/Doppelmayr) so se izvajala obnovitvena dela na krmiljenju in elektro napeljavah. Krmilna elektronika tipa BMB je bila ponovno vzpostavljena za delovanje po vlomu na spodnjo postajo sedežnice.

Obnovljeni in zamenjani so bili vsi elektro vodi od strojnice naprave do krmilnih omar kot so: vodniki do elektromotorja, vodniki do hidravličnih agregatov, vodniki do tipal, stikal in zavor. 


Zamenjane so bile poškodovane varovalke za varnostno linijo na stebrih sedežnice. Vsi sedeži so bili pregledani in popravljeni na poškodovanih in korodiranih mestih.

 

krmiljenje BNB, sedežnica, vlečnica graffer, Poma, Doppelmayr