DVOSEDEŽNICA ŠIMNOVEC - VELIKA PLANINA


     Na pomlad in skozi del poletja 2015 so se odvijala obnovitvena dela na dvosedežnici Šimnovec na Veliki Planini. Naprava je bila v sklopu del popolnoma obnovljena. Zamenjani in obnovljeni so bili vsi vitalni deli naprave, kot so sorniki, ležaji, gume na kolesnih baterijah, elektromotor... Pregledani so bili vsi podporni stebri in obnovljena eletro napeljava ter varnostna linija. 


     Kot zunanji izvajalec del smo sodelovali na vzpostavitvi varnostne linije, nekaj mehaničnih del na sami strojnici ter servisu pomožnega pogona (diesel). Na vse podporne stebre naprave smo namestili nove vodnike v najkakovostnejših zaščitnih ceveh in dvojno izoliranih vodnikih ter namestili in povezali lomljive varnostne elemente v tokokrog imenovan - varnostna linija žičniške naprave. 

 


Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice varnostna linija, pregled žičniške naprave, pletenje vrvi   Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice

 


Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice   Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice


Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice   Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice, višinska dela


Popravilo sedežnice Šimnovec velika planina graffer seggiovie, servis, obnovitev žičnice, rekonstrukcija vahtar žičnice